Mosterøy Sjøtjenester A/S

Vi utfører et bredt spekter av maritime tjenester, har bred kompetanse på inspeksjon under vann. Inspeksjonsutstyret vårt er modulbasert og kan modifiseres til å passe inn selv i trange passasjer og rørdeler, samt fraktes med fly eller bil. Vi har veletablerte arbeidsmetoder og er en troverdig leverandør.HAVBRUK:
• Kaianlegg • Strømkabler• Laksemerd• Skrog• Bunnringer• Nøter• FortøyningerOFFENTLIG SEKTOR & ENTREPRENØR:
• Inspeksjon av krafttunneller• Tilstandskontroll av installasjoner i vann og sjø• Traséundersøkelser• Filming og dokumentasjon av “touch down” av sjøkabler og sjøledninger.• Søk• Kontroll- og sluttdokumentasjon• Sedimentsprøvetaking• Etterbelastning/flytting av sjøledninger• Ettermontering av anoder og lettere arbeidsoppgaverStacks Image 42
På jobb for Asplan Viakk

Rydding av spøkelseteiner.
Tapte fiskeredskaper er selvsagt forsøpling, men det påfører også fisk og dyr store lidelser, om de blir fanget levende i garn eller teine.
  •  Rydding av spøkelseteiner

    Rydding av spøkelseteiner